Фетална морфология

фетална морфология Феталната морфология представлява обстойно ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. Това е едно от незадължителните изследвания, които можете да си направите през три момента от бременността с цел задълбочен преглед на анатомията на бебето и евентуално установяване на аномалии.