Мониториране на бременността

мониториране на бремеността Д-р. Анелия Барбова, ще направи монотиране на бременността Ви.
Също така ще Ви посъветва за правилното използване на контрацептиви.